PKS

Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku PKS, związana ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na linię Diagnostyki Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, Serwisu Tachografów i Sklepu motoryzacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Gorzowie Wlkp - dla PKS.
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS