MISTER BUDOWY 2014

Lubuski Mister Budowy – Edycja 2014
Do konkursu zgłoszono 18 obiektów o zróżnicowanym charakterze. Zgodnie z wymogami regulaminu konkursu Komisja zakwalifikowała 18 obiektów do oceny w kategoriach:
 budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne: 11 obiektów
 obiekty użyteczności publicznej: 4 obiekty
 zabytkowe obiekty budowlane: 1 obiekt
 budownictwo małokubaturowe: 1 obiekt
 budownictwo przemysłowe: 1 obiekt

http://www.budownictwo-lubuskie.eu/lubuski-mister-budowy/305-lubuski-mister-budowy-edycja-2014


w kategorii budownictwo użyteczności publicznej:
 
LUBUSKI MISTER BUDOWY   Krematorium w Gorzowie Wlkp.
za rozwiązania architektoniczne oddające powagę ceremoniału pogrzebowego.
Inwestor – „PRODUCTS” Romaniszyn i Romaniszyn Spółka Jawna w Gorzowie Wlkp.
Projektant – arch. Marcin Bartz, Pracownia Architektury Marcin Bartz w Poznaniu        
Wykonawca – DXP-BUDOWNICTWOŚwiątek, Wiśniowski Spółka Jawna w Gorzowie Wlkp.
Kier. Budowy – Dariusz Świątek

Close Menu